RADIOVNCR.COM

  • Monday - Friday: 12PM - 4PM
  • Saturday - Sunday: 1PM - 6PM

106.3 FM - 1480 AM

 
  • (714) 891-8142
  • Email: info@radiovncr.com
  • 106.3 FM (Monday - Friday) 12:00 PM -  4:00 PM
  • 1480 AM (Saturday - Sunday) 1:00 PM - 6:00 PM
  • VNCR (Viet-Nam California Radio) là đài radio tiếng Việt phát thanh tại vùng Little Saigon, Nam California. VNCR phục vụ cho cộng đồng người Việt hải ngoại từ năm 1995, thành lập ngày 12 tháng 6 năm 1995 tại thành phố Garden Grove, California. Năm 2003 VNCR đài dời trụ sở sang thành phố Westminster cho đến hôm nay. Làn sóng 106.3 FM phát thanh cho thính giả Việt Nam trong vùng Nam California tổng cộng khoảng 500,000 người nghe qua các quận Ventura, Los Angeles, Orange,San Bernandino, Riverside và San Diego. Riêng tại quận Cam nơi định cư đông người Việt nhất tại Hoa Kỳ, tập trung tại các thành phố như Garden Grove: 21.4%; Westminster: 30,7%;  Fountain Valley: 12.4%. VNCR phát thanh từ 12 đến 4 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu trên làn sóng 106.3FM. Phát thanh từ 1 giờ chiều đến 6 giờ chiều ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật trên làn sóng 1480AM.  Ngoài ra, chương trình cũng được phát thanh LIVE trên trang nhà RADIOVNCR.COM
  • VNCR broadcasts to the Vietnamese speaking audience in Southern California of nearly 500,000 across Ventura, Orange, Los Angeles, San Bernadino, Riverside and San Diego counties. Orange County is home of the largest concentration of Vietnamese outside Vietnam. This includes over 200,000 people among Orange County's total population of 2.84 million. In some cities, the Vietnamese residents represent a significant percentage of the total population: i.e in Garden Grove Vietnamese make up 21.4 % total; in Fountain Valley, 12.9% and Westminster, 30.7%. The Vietnamese American community of Southern California is undeniably a thriving and robust ethnic audience you may want to consider reaching. Please contact our underwriter to advertise on VNCR airtime today. 714-891-8142 or info@radiovncr.com